Burgers

4 oz 100% Beef Burger                           48 per case

4 oz 100% Burger                                    4 per pack

4 oz Seasoned Burger                             48 per case

6 oz 100 % Beef Burger                          36 per case

6 oz Prime Beef Burger seasoned         36 per case

6 oz Prime Beef Burger                           4 per pack

8 oz Prime Beef Burger                           36 per case

6 oz Bacon Burger                                   36 per case

6 oz Bacon Burger                                    4 per pack                      

6 oz Jalapeno Cheddar Burger               4 per pack

6 oz Sausage Patties                               36 per case

6 oz Sausage Patties                               4 per pack

6 oz Artisan Lamb burger                       4 per pack